"Сучасний менеджмент і економічний розвиток"

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 

Науково-інформаційний портал

із менеджменту та економіки кафедри управління Сумського державного університету

Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка

фаховий журнал у галузі економічних наук

Організаційний комітет

Засновник конференції

 

 

 

д.е.н., проф. Балацький О.Ф.

 

 

 

 

 

Голова оргкомітету конференції

 

д.е.н., проф. Теліженко Олександр Михайлович

 

Співголови оргкомітету конференції

 

д.е.н., проф. Мельник Леонід Григорович

 

 

д.е.н., проф. Мішенін Євген Васильович

 

Технічний  секретар

 

Познанська Аліна Олександрівна

 

Члени оргкомітету

 

к.е.н., доц. Лук’янихін Вадим Олександрович

 

 

к.е.н., доц. Глівенко Сергій Володимирович

 

 

к.е.н., доц. Швіндіна Ганна Олександрівна

 

 

к.е.н., доц. Древаль Ольга Юріївна

 

 

асистент Смоленніков Денис Олегович